інформаційна платформа для людей поважного віку

Що таке альтернативні способи вирішення спорів. Які бувають альтернативні способи вирішення спорів

В житті практично кожної людини виникають певні конфлікти та спори під час яких порушуються наші права. До прикладу це можуть бути конфлікти з на робочому місці – коли нам не надають чергову відпустку або хочуть звільнити через особисті мотиви. Або конфлікти з пенсійним фондом чи управлінням соціального захисту коли нам неправильно нарахували пенсію чи соціальну допомогу. Також до таких спорів можуть відноситися спори на ринку чи інших торгових точках де порушили наші права як споживача, чи спори ОСББ або обслуговуючими компаніями, які надають нам послуги неналежної якості чи взагалі не виконують свої обов’язки. Перелік конфліктів, які виникають у людей чи  не кожного дня є дуже різноманітним та відрізняється своєю складністю.

Більшість людей розглядає конфлікти як непримиренні, руйнуючі сутички, в яких одна сторона перемагає за рахунок іншої. І цілком закономірним є те, що відчувши несправедливість та порушення своїх прав, ми готові негайно звернутися до суду за їх захистом. Оскільки в нашій країні основним методом врегулювання спорів вже ж таких залишається судовий процес. Однак, незважаючи на таку популярність захисту свого права в суді, цей вид захисту має ряд своїх недоліків. Найперше судовий спосіб вирішення спору пов’язаний передусім зі складною формальною процедурою, яка не відома всім пересічним громадянам; судовими витратами, які на даний час є досить високими для громадян з середнім доходом, а також проблемою виконання судового рішення. Крім того досить часто при зверненні до суду ми не враховуємо того, що далеко не завжди вдається вирішити спір протягом короткого строку, – зазвичай вирішення справи може тягнутися не один місяць, а якщо рішення по справі буде оскаржуватися то потрібно бути готовим до того, що справа може затягнутися і на рік, на два, і навіть більше.

А чи задумувалися ви над тим чи можливо залагодити спір без суду? Так, це дійсно можна зробити. Саме тому існує низка позасудових способів врегулювання спорів, які є менш витратними та більш швидкими. Такі способи врегулювання спорів називають також альтернативними методами вирішення спорів. Альтернативне вирішення спорів включає процес і методи вирішення суперечок, що лежать поза державним судовим процесом.

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2002 р. у справі № 15-рп (справа про досудове врегулювання спорів) зазначено, що право на судовий захист не позбавляє суб’єктів правовідносин можливості досудового врегулювання спорів. Це може бути передбачено цивільно-правовим договором, коли суб’єкти правовідносин добровільно обирають засіб захисту їхніх прав. Досудове врегулювання спору може мати місце і за волевиявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності в договорі застереження щодо такого врегулювання спору. Таким чином, обрання певного засобу правового захисту, зокрема й досудового врегулювання спору, є правом, а не обов’язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує.

Отже, у разі виникнення правового спору його можна вирішити, наприклад, шляхом переговорів, за допомогою посередника – медіатора, або звернувшись до третейського суду, якщо є домовленість про це з іншою стороною спору. Інколи у швидкому вирішенні спору можуть допомогти органи влади. Також, якщо спір виник з органом влади, то можна оскаржити його рішення, дії чи бездіяльність до посадової особи або органу вищого рівня. Трудові спори можуть вирішувати комісії з трудових спорів.

Серед альтернативних способів вирішення спорів можна виділити такі: медіація, переговори, третейські суди, оскарження до уповноважених органів влади та комісії із трудових спорів.

Медіація

– самостійне врегулювання спору сторонами за участю незалежного посередника (медіатора). І як свідчить європейська практика, практично 80% спорів, що перебувають у провадженні суду і передаються на медіацію, вирішуються без судового розгляду.

Медіація як інструмент вирішення конфлікту є гнучким засобом і може використовуватися в різних ситуаціях: сімейних, шкільних, виробничих, ділових тощо. Особливість медіації полягає в тому, що медіатор не приймає рішення у спорі, а спір врегульовують самі сторони.

Переговори

– це процес, за допомогою якого сторони, залучені до проблеми, обговорюють її один з одним, намагаючись досягти взаємоприйнятної угоди.

Основною метою переговорів є прийняття спільних рішень, які сторони вважають найкращими у кожній конкретній ситуації. Кожен учасник переговорів сам вирішує, погоджуватись чи ні на ту чи іншу пропозицію.

Третейське судочинство

– є демократичним альтернативним способом захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб та вирішення конфліктів, що виникають між суб’єктами правовідносин, яке ґрунтується на приватному волевиявленні осіб та здійснюється без втручання держави.

Суть третейського судочинства полягає у тому, що сторони довіряють вирішення спору та ухвалення рішення третій особі, а не уповноваженому державою органу. В цьому істотна відмінність третейського судочинства від інших форм захисту прав та інтересів — цивільного та господарського судочинства, які здійснюються виключно судами загальної юрисдикції.

Право на звернення

є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Це право включає дві складові.

По-перше, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні це механізм виконання соціальних обов’язків публічної влади.

Комісії по трудових спорах

розглядають трудовий спір, якщо працівнику самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не вдалося його вирішити шляхом безпосередніх переговорів із роботодавцем або уповноваженим ним органом.

ПРО100

інформаційна платформа для людей поважного віку

“Сайт розроблено в рамках проєкту «Підвищення рівня поінформованості людей поважного віку – шлях до запобігання та мінімізації наслідків пандемії COVID-19», який реалізується ГО «Суспільство і право» і наданий Чорноморським фондом регіонального співробітництва (проект Німецького фонду Маршалла США) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Суспільство і право» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу”

ВИ МОЖЕТЕ НАПИСАТИ НАМ,
АБО ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНИЙ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК