інформаційна платформа для людей поважного віку

Що потрібно знати, аби правильно захищати свої права у суді? Покрокова інструкція

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному громадянину України захист його прав і свобод судом: «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб». Позов до суду можна подати незалежно від того, чи використовувались інші засоби захисту. Тож, що потрібно знати, якщо маєте намір звертатися до суду?

1.       З’ясувати термін позовної давності

Позовна давність – це строк захисту прав за позовом. Якщо ваші права було порушено, ви маєте право звернутися за захистом до суду протягом конкретного строку. Якщо ж строк позовної давності сплив, це може стати підставою для відмови у позові.

Загалом, це три роки. Втім, у окремих випадках термін позовної давності може бути як скороченим, так і більш тривалим.

Скорочений термін може встановлюватися, наприклад, для стягнення неустойки, штрафу або пені; у зв’язку з недоліками проданого товару; розірвання договору дарування; оскарження дій виконавця заповіту та інші.

Більш тривалий термін позовної давності (п’ять або десять років) може застосовуватись у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами до окремих правовідносин, а також в разі домовленості та передбачення цивільно-правовим договором.

NB! Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права, або про особу, яка його порушила.

2.       Розібратись у системі судоустрою

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» суди поділяються на:

·         Місцеві суди

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або кількох районах, або районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди.

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.

·         Апеляційні суди

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є, відповідно, апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах.

·         Верховний суд – найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

3.       Ознайомитись з видами провадження

Наказне провадження застосовується у разі, якщо завлено вимогу:

Про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

Про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини, або транспортних засобів боржника;

Про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3% річних;

Про стягнення аліментів;

Про повернення вартості товару неналежної якості.

   У порядку окремого провадження суд розглядає справи про:

 • Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичною особою;
 • Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 • Усиновлення;
 • Встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;
 • Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 • Визнання спадщини відумерлою;
 • Надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • Примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб;
 • Позовне провадження відрізняється від двох попередніх, спрощених видів проваджень, тим, що передбачає наявність спору та участь двох сторін, позивача та відповідача. У цьому виді провадження розглядаються спори з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Позовне провадження є основним видом провадження, притаманним цивільному процесу. Отож, щоб справу розглянули в порядку позовного провадження, потрібно подати позовну заяву.

4.       Правильно скласти позовну заяву

Усі вимоги до складення позовної заяви описані у Ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України. Якщо у позовній заяві не будуть враховані якісь із вимог, суд своєю ухвалою залишить заяву без руху та вкаже на наявні недоліки, запропонувавши спосіб і термін їх усунення (до 10-ти днів із дня вручення ухвали). Якщо вчасно виправити помилки, позовна заява вважатиметься поданої тоді, коли вона вперше надійшла до суду.

Отож, правильно складена позовна заява обов’язково мусить містити:

 1. Назву суду першої інстанції, до якого подається заява (зазначення конкретного місцевого суду, що розлядатиме справу за правилами цивільного судочинства);
 2.  Для фізичних осіб: ім’я, прізвище, по батькові; місце проживання і поштовий індекс; серію і номер паспорта, номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо такі дані відомі позивачу; актуальні контакти. Для юридичних осіб: місцезнаходження і поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), офіційні актуальні контакти.
 3. Зазначення ціни позову (якщо позов підлягає оцінці: обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються);
 4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги: із зазначенням доказів, що підтверджують ці обставини;
 5.  Зміст позовних вимог: спосіб або способи захисту прав та інтересів, передбаченні законом чи договором і який позивач просить суд визнати у рішенні. Якщо позов подано до кількох відповідачів, потрібно описати зміст позовних вимог до кожного з них;
 6. Відомості про засоби досудового врелювання спору, якщо такі проводилися (у тому чисті, якщо законом передбачено обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору);
 7. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви (якщо такі здійснювалися);
 8. Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;
 9. Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
 10. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим же предметом або з тих же підстав.

5.       За потреби подати апеляційне оскарження

– скаргу до суду апеляційної інстанції на судове рішення суду першої інстанції. Подається або з питання факту (неправильного встановлення обставин у справі), або з питання права (неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права).

При оскарженні дуже важливо дотримуватись термінів подання апеляційної скарги (інакше рішення набере законної сили  і право на його оскарження втратись силу). Втім, якщо строки пропущені з поважних причин, одночасно з апеляційною скаргою потрібно подати клопотання про їхнє (строків) поновлення.

Терміни подання апеляційної скарги на рішення суду: до тридцяти днів з дня проголошення;

На ухвалу суду: протягом п’ятнадцяти днів з дня проголошення.

Окрім того, особа також має право подати касаційну скаргу (подається з питань права, на рішення, що набули законної сили) протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

 

На базі інформаційних матеріалів ГО «Суспільство і право» підготувала Віра Градюк, в рамках проєкту «Підвищення рівня поінформованості людей поважного віку – шлях до запобігання та мінімізації наслідків пандемії COVID-19», який реалізується ГО “Суспільство і право” і наданий Чорноморським фондом регіонального співробітництва (проект Німецького фонду Маршалла США) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Фото авторки.

ПРО100

інформаційна платформа для людей поважного віку

“Сайт розроблено в рамках проєкту «Підвищення рівня поінформованості людей поважного віку – шлях до запобігання та мінімізації наслідків пандемії COVID-19», який реалізується ГО «Суспільство і право» і наданий Чорноморським фондом регіонального співробітництва (проект Німецького фонду Маршалла США) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Суспільство і право» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу”

ВИ МОЖЕТЕ НАПИСАТИ НАМ,
АБО ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНИЙ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК