інформаційна платформа для людей поважного віку

Мар’яна Багній: «В Україні досить гостро постає проблема правової та соціальної ізоляції вразливих верств населення: внаслідок відсутності інформування щодо їхніх прав…»

Сьогодні ми почнемо знайомство з командою громадської організації «Суспільство і право». Організація працює із людьми поважного віку, хоча на початках своєї роботи тут ще не знали, що оберуть саме цей вектор роботи. Ми поспілкувались із заступницею голови організації «Суспільства і права», юристкою Мар’яною Багній.

– Скільки років організації? На які суспільні проблеми ви звернули увагу за цей час?

Громадська організація “Суспільство і право” зареєстрована 18 серпня 2014 року, але діяльність розпочали з 2016 року. Тому сміливо можна сказати, що активна діяльність організації ведеться 5 років.

За цей час, в результаті нашої роботи та реалізації багатьох проектів, ми звертали увагу на різні проблеми, з якими стикають люди поважного віку та намагалися сприяти їх вирішенню.

Україна входить до 30 «найстаріших» країн світу за часткою осіб віком 60 років і старших. Старіння населення є однією з глобальних проблем сучасного світу. Згідно з національним демографічним прогнозом, до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25% загальної кількості населення, віком 65 років і старших – 18,4 %, до 2030 року – понад 26% і понад 20 % відповідно.

«Якщо проблема щодо низької соціальної активності, належної правової захищеності та низького рівня довіри до судової системи людей старшого віку не буде вирішуватися, то це призведе до порушень прав даної категорії осіб, неможливості відстояти свої права та інтереси в суді…»

В Україні досить гостро постає проблема правової та соціальної ізоляції вразливих верств населення: внаслідок відсутності інформування щодо їхніх прав та механізмів їх захисту, а саме судового захисту своїх прав, браку достатньої можливості представляти свої  інтереси перед органами влади. А також, у зв’язку з їхніми незначними доходами, вони не можуть звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Існує і проблема низької обізнаності щодо захисту майнових прав та здійснення профілактичних заходів із запобігання втрати майна.

Крім того, існує загальне усталене негативне ставлення людей поважного віку до судової системи.

Якщо проблема щодо низької соціальної активності, належної правової захищеності та низького рівня довіри до судової системи людей старшого віку не буде вирішуватися, то це призведе до порушень прав даної категорії осіб, неможливості відстояти свої права та інтереси в суді, відсутності інформації щодо способів захисту своїх прав, а також до ще більшого розчарування людей в судовій системі та глобальної недовіри до суду.

Серед найважливіших проблем людей похилого віку виділяють низький рівень їхньої соціальної та економічної активності. Існування в суспільстві стереотипних уявлень про старіння населення як виключно негативного процесу. Стереотипи формують негативне ставлення до людей похилого віку і є основою для їх дискримінації в різних сферах життя.

Велика кількість людей похилого віку підтверджують своє бажання долучитися до життя громади. Часто вони не знають про існування інструментів громадської участі, а якщо й знають про їх існування, то не володіють інформацією про те, як правильно ці інструменти застосовувати.

Швидкий розвиток інформаційних технологій, постійні зміни законодавства, зміна життєвих цінностей у сучасному суспільстві істотно ускладнюють адаптацію людей передпенсійного та пенсійного віку до сучасного ритму життя. У нашій країні, на жаль, не існує ефективного механізму соціалізації, навчання та підтримки людей поважного віку, який би дозволив їм брати активну участь у прийнятті рішень, розвитку громади, самореалізації. Існуючі механізми підтримки пенсіонерів обмежені ресурсами та якістю, не покривають попит, який існує у суспільстві.

Цільова державна чи обласна Програма, спрямована саме на цю категорію людей відсутня, заходи для ЛПВ є частиною заходів декількох Програм.

– Що б Вам хотілось змінити на краще в українському суспільстві?

Щоб кожна людина відчувала повагу та справедливе ставлення до себе, поліпшити якість життя літніх людей, захистити від дискримінації та приниження. Збільшити кількість соціально активних людей, налаштованих на оптимістичний настрій, які прагнуть змінити своє життя на краще та беруть участь у житті громади.

– Які плани на майбутнє організації?

Планів майбутньої діяльності організації є дійсно багато. Будемо розвивати та наповнювати Інтернет-платформу для людей поважного віку “ПРО100” (https://www.pro100ua.com – ред.), щоб люди отримували актуальну, достовірну та перевірену інформацію.

«Велика кількість людей похилого віку підтверджують своє бажання долучитися до життя громади. Часто вони не знають про існування інструментів громадської участі…»

Питання медіаграмотності і критичного мислення також в пріоритеті.

Будемо продовжувати навчати людей поважного віку навичкам цифрової грамотності. Щоб люди поважного віку вміли відрізняти правдиву інформацію від фейкової.

Не менш важливим напрямком є захист людей старшого віку від різного виду шахрайських схем.

Також будемо продовжувати розвивати напрямок правової просвіти людей поважного віку, зокрема захист права власності, інструментів громадської участі.

 

Спілкувалась Віра Градюк. Фото: Марина Савка

ПРО100

інформаційна платформа для людей поважного віку

“Сайт розроблено в рамках проєкту «Підвищення рівня поінформованості людей поважного віку – шлях до запобігання та мінімізації наслідків пандемії COVID-19», який реалізується ГО «Суспільство і право» і наданий Чорноморським фондом регіонального співробітництва (проект Німецького фонду Маршалла США) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Суспільство і право» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу”

ВИ МОЖЕТЕ НАПИСАТИ НАМ,
АБО ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНИЙ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК